Förskolor

Förskolor

Förskolor

Alla vill att våra barn växer upp i en hygienisk, ren och hälsosam miljö och utan skadliga bakterier.

I våra livsmiljöer används flyktiga kemikalier och antimikrobiella tungmetaller som skadar människor och miljö. Våra unika metoder ger säkra miljöskydd – utan saneringsprocesser som kräver användning av kemikalier eller toxiner.

Vår unika UV-teknik tar effektivt död på skadliga bakterier och mikroorganismer och skapar en hälsosam inomhusmiljö både för barnen och all personal.

Vi skapar en frisk, ren inomhusmiljö och STOPPAR spridningen av bakterier.

  • Få färre sjuka barn.
  • Nöjda medarbetare och föräldrar.
  • Mindre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö.
  • Ger en tydlig bild om verksamhetens vision och mål om god hälsa.
  • Visar att verksamheten har en god omvärlds-analys
  • Vi tillhandahåller certifieringslogotype som kan användas på digitala medier eller print.

100% kemikaliefritt

Läs mer om UV-C
Hur går det till?

Förskola

Förskola

Före- och efter-bild från forskningsrapporten

Förskolor

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.