Hotell

Hotell

Hotell

Certifiering av madrassrengöring är ett obligatoriskt krav från turistmyndigheterna i UAE*. Hotell måste se till att det företag de samarbetar med är validerat och certifierat. Certifiering ges till hotell som visar att de har ett madrass-saneringsprogram.

Certifieringen innebär också att man i nästa steg kan kommunicera samt marknadsföra att man som företag lägger stor vikt vid hygien.

Andra fördelar

Ger en tydlig bild om företagets vision och mål om god hälsa.

  • Det visar att du som företag har god omvärlds-analys
  • Minskade affärs-, kvalitets-, miljö- och arbets-miljö-risker
  • God arbetsmiljö
  • Starkare varumärke och image
  • Ökad kundkrets och konkurrensfördelar
  • Vi tillhandahåller certifieringslogotype som kan användas på digitala medier eller print.

I synnerhet kan madrasser fungera som en "hamn", eftersom de flesta erbjuder idealiska miljöer för att hålla kvar kroppsvätskor, vilket möjliggör tillväxt av potentiellt farliga mikroorganismer. Mikroorganismer i samband med madrasser kan negativt påverka sängens integritet och utseende, samtidigt som de orsakar obehagliga lukt och potentiellt kan utlösa hälsoproblem för gästerna.

Vi tillhandahåller certifieringslogotype som kan användas på digitala medier eller print. Vi erbjuder även en förhandsgranskning och rekommendationsanalys. Där vi kan se vilka saneringstjänster som passar din verksamhet samt målgrupp bäst. Till exempel så är denna certifiering något personer med allergier gärna väljer före icke certifierade. Den som nischar sig mot allergier och andra hälsoproblem kan därför få flera nöjda kunder.

Detta är ett stort steg framåt och en revolution för rengöring som en ny innovation, vår teknik ger överlägsna resultat på kortare tid vilket betyder mindre krångel för er samtidigt som ni skapar en hälsosammare miljö både i arbetet och för era gäster.

* UAE = Förenade Arabemiraten

Före- och efter-bild från forskningsrapporten

Hotell

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.